Velký oddíl

Velký oddíl tvoří holky mezi 11 a 16 roky. Ty jsou rozděleny na tři družiny – Sovy, Vydry a Gazely, které se scházejí v úterý, ve středu a ve čtvrtek vždy od 17 do 19 hodin. Každá družinka má dvě rádkyně, které si připravují na družinovky program.

Společně se potkáváme na oddílovkách, schůzkách s celým oddílem, jednou za měsíc v pátek od 17 do 19 hodin. Kromě toho každý druhý víkend jezdíme na jedno až trojdenní akce do přírody, za kulturou, nebo něco společně vytváříme. Náš tábor trvá tři týdny.