Velký oddíl

Velký oddíl tvoří holky mezi 11 a 16 roky. Ty jsou rozděleny na tři družiny – Sovy, Vydry a Gazely, které se scházejí v úterý, ve středu a ve čtvrtek vždy od 17 do 19 hodin. Každá družinka má dvě rádkyně, které si připravují na družinovky program.

Společně se potkáváme na oddílovkách, schůzkách s celým oddílem, jednou za měsíc v pátek od 17 do 19 hodin. Kromě toho každý druhý víkend jezdíme na jedno až trojdenní akce do přírody, za kulturou, nebo něco společně vytváříme. Náš tábor trvá tři týdny.

Reklamy