My stále putujem

Ref: My stále putujem a nová zem nás všude vítá,

slunce jde s námi a my jdeme s ním,

za námi cesta mizí od kol vozů rozrytá

a dálka oči zmámí nám lidem svobodným

 

Kdo chceš jít, tak pojď, když popadne tě touha

do ohňů se dívat, když naděje z nich září,

jen tiše si broukat, noc nezdá se ti dlouhá,

když všichni začnou zpívat a úsměv maj ve tváři.

 

Dál, stále dál my do neznáma táhnem,

nikdo z nás neví, kde zůstaneme navždy.

Jednou až koně z vozů naposledy vypřáhnem,

kde lesy jsou jedlový a místa má dost každý.

 

Ref: