Lasičky

Lasičky jsou družina holek ve věku od 8mi do 12ti let. Scházíme se pravidelně každý pátek v 16:00 v naší klubovně V Tůních na družinovky a každých čtrnáct dní potom společně trávíme i víkendy.

Náš tábor trvá 14 dní a koná se vždy první dva týdny v červenci.

V současné době je nás 18 a stará se o nás 5 vedoucích (a  jedna nás podporu ze zámořské Ameriky). Kromě toho jsme ještě rozděleny na 3 kmeny – Hrochy, Lemury a Dikobrazy.