Kolik to stojí

Přestože vedoucí v oddíle působí dobrovolně, naše činnost není zadarmo – musíme zaplatit nájem za klubovnu, příspěvky středisku a skautské organizaci, materiál.. Tohle všechno hradíme z ročních členských příspěvků, které se platí vždy na přelomu roku a které se stanovují každý rok v závislosti na rozpočtu střediska, letos činily 1055 korun. Kromě toho na některých akcích vybíráme peníze na cestu, ubytování, jídlo atd.