Co to obnáší?

Chodit do skautského oddílu je v různých ohledech odlišné od navštěvování jiných zájmových kroužků.

Skautský oddíl je časově náročnější – kromě pravidelných schůzek každý týden máme každých čtrnáct dní víkendové akce. Očekává se, že členky oddílu na akce chodí, pokud nemají závažné důvody – program po celý rok  je koncipován jako celek a pro celý oddíl, takže je důležité, aby se ho holky zúčastnily co nejvíce.

Skautský oddíl vyžaduje aktivní zapojení holek i jejich rodičů (zapojení rodičů je potřeba zejména v lasičkách.) Doma si holky plní nováčkovskou zkoušku, aby byly do oddílu přijaty, aktivní účast předpokládá i táborová zkouška před každým táborem.

Skautský oddíl není pouze projektem několika vedoucích, ale do jeho fungování se zapojují všechny členky úměrně věku. Díky tomu se pozvolna učí přebírání zodpovědnosti, okolo 15 let už zvládají připravit program pro svoji družinku.